Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Tuyen 2 thuc tap sinh nu nghe trong trotnong nghiep

Tuyển 2 thực tập sinh nữ nghề trồng trọt-nông nghiệp

02/12/2014 | 08:09

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 2 Thực tập sinh Nữ
- Độ tuổi yêu cầu : 18-25 tuổi

Tuyen 9 thuc tap sinh nu nghe che bien thuc pham thuy san gia niet thang 11

Tuyển 9 thực tập sinh nữ nghề chế biến thực phẩm thủy sản gia niệt tháng 11

29/10/2014 | 10:42

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 9 Thực tập sinh Nữ

Tuyen 2 thuc tap sinh nu nghe chan nuoi lam viec tai Nhat Ban phong van thang 11

Tuyển 2 thực tập sinh nữ nghề chăn nuôi làm việc tại Nhật Bản, phỏng vấn tháng 11.

29/10/2014 | 10:20

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 2 Thực tập sinh Nữ

Tuyen 1 thuc tap sinh nu nghe  che bien thuc pham thuy san gia nhiet  lam viec tai Nhat Ban phong van thang 11

Tuyển 1 thực tập sinh nữ nghề chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt. làm việc tại Nhật Bản phỏng vấn tháng 11

29/10/2014 | 10:13

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 1 Thực tập sinh Nữ

Trang đầu  ...  2  3  4  ...  Trang cuối