Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Tuyen 5 thuc tap sinh nu nghe se chi phong van thang 11

Tuyển 5 thực tập sinh nữ nghề se chỉ phỏng vấn tháng 11.

28/10/2014 | 17:15

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 5 Thực tập sinh Nữ
- Độ tuổi yêu cầu : 18 - 25 tuổi

Tuyen 3 thuc tap sinh nam nghe  lap ghep copha thang 11

Tuyển 3 thực tập sinh nam nghề lắp ghép copha tháng 11

28/10/2014 | 17:09

- Số lượng tuyển : 2 Thực tập sinh Nam
- Độ tuổi yêu cầu : 20 - 25 tuổi

Tuyen 2 thuc tap sinh nam nghe duc  phong van thang 11

Tuyển 2 thực tập sinh nam nghề đúc phỏng vấn tháng 11

28/10/2014 | 17:01

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 3 Thực tập sinh Nam
- Độ tuổi yêu cầu : 20- 30 tuổi

Tuyen 6 thuc tap sinh nam nghe ep nhua lam viec tai Nhat Ban phong van thang 10

Tuyển 6 thực tập sinh nam nghề ép nhựa làm việc tại Nhật Bản phỏng vấn tháng 10.

13/10/2014 | 09:37

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 6 Thực tập sinh Nam
- Độ tuổi yêu cầu : 20 -26 tuổi

Tuyen 3 thuc tap sinh nam nghe ep nhua lam viec tai Nhat Ban phong van thang 10

Tuyển 3 thực tập sinh nam nghề ép nhựa làm việc tại Nhật Bản phỏng vấn tháng 10.

13/10/2014 | 09:36

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 3 Thực tập sinh Nam
- Độ tuổi yêu cầu : 20 - 26 tuổi