Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Hình ảnh hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng ươm mầm sự sống”

Hình ảnh hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng ươm mầm sự sống”

Chủ nhật, 29/05/2016 15:13

Hình ảnh hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng ươm mầm sự sống” ngày 29/05/2016.