Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Hình ảnh 02 buổi tập huấn dành cho nhân viên công ty LOD

Thứ sáu, 09/01/2015 12:16

Một số hình ảnh tập huấn phong cách làm việc theo người Nhật dành cho nhân viên công ty LOD trong 2 ngày 08, 09 /01/2015.
1

2

3

5

9

54