Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Một số hình ảnh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trung tâm Nhật Bản LOD

Thứ tư, 19/11/2014 11:32

Một số hình ảnh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trung tâm Nhật Bản LOD

Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc Công Ty tặng hoa cán bộ giáo viên trung tâm Nhật Bản.
Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc Công Ty tặng hoa cán bộ giáo viên trung tâm Nhật Bản.

Múa sạp
Múa sạp

Hát về biển đảo quê hương
Hát về biển đảo quê hương

MúaMúa dân vũ
mua 2
Bài hát tiếng Nhật
hat 3
Bài hát tiếng Nhật (4 Mùa)
Hó sinh hat2
Bài hát bụi phấn
Chụp ảnh làm kỉ niệm.
Chụp ảnh làm kỉ niệm.