Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

BÁC NGUYỄN THIỆN NHÂN ĐẾN THĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LOD

Thứ tư, 15/10/2014 13:14

Một số hình ảnh đẹp bác Nguyễn Thiện Nhân thăm Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ LOD vào ngày 08/06/2014.
01

BÁC NHÂN ĐẾN THĂM TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN ĐẾN THĂM TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN THĂM PHÒNG HỌC, SINH VIÊN TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN THĂM PHÒNG HỌC, SINH VIÊN TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN THĂM XUNG QUANH KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

01

03
BÁC NHÂN THĂM XUNG QUANH KHUÔN VIÊN TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN THĂM PHÒNG ĂN CHO CÁN BỘ VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN THĂM PHÒNG ĂN CHO CÁN BỘ VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN THĂM PHÒNG KÝ TÚC XÁ CỦA TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN THĂM PHÒNG KÝ TÚC XÁ CỦA TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN PHÁT BIỂU CĂN DẶN CÁN BỘ, SINH VIÊN TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN PHÁT BIỂU CĂN DẶN CÁN BỘ, SINH VIÊN TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN TẶNG ẢNH TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN TẶNG ẢNH TRƯỜNG LOD
01

BÁC NHÂN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÁN BỘ VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG LOD
BÁC NHÂN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÁN BỘ VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG LOD