Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU ĐẾN THĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LOD

Thứ tư, 15/10/2014 16:15

Một số hình ảnh đẹp nhân dịp Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ LOD vào ngày 22/06/2014.
01

02
BÁC PHIÊU ĐẾN THĂM TRƯỜNG LOD
02

02
BÁC PHIÊU ĐI THĂM CÁC PHÒNG BAN VÀ QUANG CẢNH QUANH TRƯỜNG LOD
02

BÁC PHIÊU TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI TRƯỜNG LOD
BÁC PHIÊU TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI TRƯỜNG LOD
02

03

BÁC PHIÊU CĂN DẶN CÁN BỘ, HỌC SINH TRƯỜNG LOD
BÁC PHIÊU CĂN DẶN CÁN BỘ, HỌC SINH TRƯỜNG LOD

BÁC PHIÊU TẶNG ẢNH LƯU NIỆM TRƯỜNG LOD
BÁC PHIÊU TẶNG ẢNH LƯU NIỆM TRƯỜNG LOD

02
BÁC PHIÊU CHỤP ẢNH KỶ NIỆM VỚI CÁN BỘ VÀ HỌC SINH TRƯỜNG LOD
BÁC PHIÊU CHỤP ẢNH KỶ NIỆM VỚI CÁN BỘ VÀ HỌC SINH TRƯỜNG LOD